Проекти, каузи или събития за екология и природа

Приключения за природолюбители

Категория:
Екология и природа

Получател на даренията:
Фондация за развитие на регион Сливен

Място:
гр. Сливен

Събрани 68.57% от 7 000 лв.

 
Остават
-
Дарени
4 800 лв.

Още ...

Опознай природата! Обикни природата!

Категория:
Екология и природа

Получател на даренията:
Младежка банка Сливен

Място:
гр. Сливен

Събрани 100% от 700 лв.

 
Остават
-
Дарени
700 лв.

Още ...

Втори шанс за опаковките

Категория:
Екология и природа

Получател на даренията:
Еко клуб „Ален мак”

Място:
гр. Сливен

Събрани 100% от 5 900 лв.

 
Остават
-
Дарени
5 900 лв.

Още ...